นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มีเหตุการณ์สาวใจบุญ ทำอาหาร 300 กล่องไปแจกประชาชนบริเวณพระปฐมเจดีย์และเจ้าหน้าที่ได้ยึดอาหารไปอ้างว่าทำผิด พรก.ฉุกเฉินฯ ทำให้ประชาชนมารออาหารเก้อไม่ได้รับประทานอาหาร และที่จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งความ ดำเนินคดีกับ ผู้ใจบุญที่เอาอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยอ้างว่าเกิดภาพไม่เหมาะสมนั้น ตนอยากถามว่าทั้ง 2 กรณีเจ้าหน้าที่ได้กระทำเกินกว่าเหตุเกินกว่าอำนาจหรือไม่ และในยามวิกฤตที่ประชาชนเดือดร้อน เจ้าหน้าที่ควรกระทำ เช่นนี้หรือไม่ ซึ่งหากเป็นการกระทำเกินกว่าอำนาจหน้าที่ อาจมีต้องมีความรับผิดชอบ ทางกฎหมายตามมาในภายหลัง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาด้วยว่าความรุนแรงอันไหนมียิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใด ระหว่าง ความเสี่ยงติดเชื้อ กับความหิวโหย เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติหน้าที่ในทางบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ไม่ใช่บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดเอาเป็นเอาตายกับประชาชนผู้เดือดร้อนในทุกกรณีแต่ต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมด้วย ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล ผบ.ตร. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วยพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาและให้แนวทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงวิงวอนให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือใช้ดุลพินิจ ในทาง ถ้อยทีถ้อยอาศัย และมีเมตตาธรรม ต่อประชาชน