นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า มาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ทยอยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน ซึ่งขณะนี้พบว่ามีประชาชนหลายคนที่ได้รับผลกระทบจริง แต่ยังไม่ได้รับเงินหรือไม่ผ่านเกณฑ์ จนทำให้บางคนเดินทางไปที่กระทรวงการคลัง และเกิดความวุ่นวายในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้น ต้องขอย้ำว่าเงิน 5,000 บาทต่อเดือน สามารถช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด-19ได้จริง ไม่เช่นนั้นจะไม่มีคนออกมาแสดงตัวว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยา อีกทั้งเชื่อว่ากลุ่มคนที่บอกว่าลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ 5,000 บาท สุดท้ายทุกคนจะได้รับการเยียวยาทั้งหมด เพียงแต่ตอนนี้กระบวนการต่างๆอาจล่าช้า และอยู่ระหว่างการประเมินผล

ส่วนประเด็นที่จะต้องมีการเพิ่มเงินจากการจ่าย 3 เดือน เป็น 6 เดือน รวมทั้งขยายกลุ่มคนจากเดิมที่จะเริ่มการจ่ายเงินให้เกษตรกร เป็นคนกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ คงต้องดูว่าครองคลุมทุกมิติแล้วหรือยัง ถ้ายังก็อาจจำเป็นต้องออกมาตรการอื่นช่วยเพิ่มเติม