นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง มาตรการการปิดเมืองในหลายจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีตัวเลขที่สูงขึ้น ว่า ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรง ทั้งรายได้ที่ลดลง ไม่มีงานทำ เพราะรัฐสั่งปิดสถานประกอบการ นอกจากนี้บางพื้นที่เกิดภัยแล้งคุกคาม จนไม่สามารถทำการเกษตรได้ ภาพที่ออกมาคือประชาชนสิ้นหวังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป การระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นรุนแรง ประชาชนต่างหวั่นวิตกมาก หลายครอบครัวออกไปหาซื้อหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ในพื้นที่ก็ไม่มีขายหรือหากมีขายก็ยังพบว่าราคาสูง สุดท้ายประชาชนต้องซื้อหน้ากากอนามัยจากการขายออนไลน์ใช้ การที่รัฐบาลขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกันตัวเอง แต่สินค้าจำเป็นในการป้องกันตัวเองของประชาชน กลับไม่มีให้ประชาชนหาซื้อได้ แบบนี้ประชาชนจะป้องกันตัวเองอย่างไร นอกจากนี้สินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูง ทั้งของกินของใช้ อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้า และหามาตรการในการช่วยเหลือประชาชนอย่าปล่อยให้พ่อค้าเอาเปรียบประชาชน

ทั้งนี้ จากวิกฤติไวรัสโควิด-19 เชื่อว่าตัวเลขคนตกงานจะสูงขึ้น เพราะภาคการค้า การบริการปิดตัวตามมาตรการรัฐ ธุรกิจท่องเที่ยวดับสนิท และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 2563 รัฐต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการกอบกู้เศรษฐกิจ หากไม่ทำอะไรเลยประชาชนคงสิ้นหวังในรัฐบาลและปัญหาที่ตามมาคือการฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่าง แน่นอน