นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ในเรื่อง “กรณีไม่สามารถเอาผิดเปรมชัยข้อหาทารุณกรรมสัตว์ได้ เป็นผลมาจากการละเลยการปฎิบัติหน้าที่ของ รมว.เกษตรฯ”

ตามที่ปศุสัตว์กาญจนบุรี ไม่สามารถแจ้งความเอาผิดนายเปรมชัย กรรณสูต ประธาน ITD ในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 2557 ได้นั้น เนื่องจากเสือดำ ไก่ฟ้าหลังลาย และเก้งที่ถูกฆ่าตายนั้น ไม่ต้องด้วยนิยามคำว่า “สัตว” ตามกฎหมายดังกล่าวนั้น ซึ่งตามตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวต้องการให้เกิดการคุ้มครองทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติด้วย เพียงแต่กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องออกประกาศกำหนดประเภทหรือชนิดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเสียก่อนเท่านั้น แต่ทว่านับแต่วันที่ 27 ธ.ค.57 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันหลังจากที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ รมว.เกษตรฯ กลับละเลยเพิกเฉยที่จะเร่งรีบออกประกาศประเภทหรือชนิดสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายดังกล่าวเลย จึงถือได้ว่า รมว.เกษตรฯที่ผ่านมาในอดีต คือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ และคนปัจจุบัน คือ นายกฤษดา บุญราช “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เพราะตลอดเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติกลับไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้เลย กลายเป็นช่องว่างให้ผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลที่มีจิตใจเยี่ยงเดรัจฉานสามารถเข้าไปฆ่าสัตว์ป่าได้โดยไม่ต้องหาความผิดตามกฎหมายนี้ได้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติเลย ซึ่งเป็นที่น่าอับอายไปทั่วโลก

ดังนั้นสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงขอเรียกร้องให้ รมว.เกษตรฯเร่งออกประกาศกำหนดประเภทหรือชนิดสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่อาศัยในธรรมชาติที่เป็นสัตว์ใหญ่ สัตว์สงวน สัตว์คุ้มครองทุกชนิด ให้เป็น “สัตว์” ตามนัยยะของกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมฯ โดยเร็ว แต่หาก รมว.เกษตรฯยังเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องนี้สมาคมฯจำต้องนำความขึ้นฟ้องร้องต่อศาลฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป