ตามที่ธนาคารได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ว่ามีลูกค้าที่เคยมาใช้บริการสาขาถนนสวนผัก และสาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่ ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 นั้น ธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้าติดเชื้อ COVID-19 จริง แต่ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานธนาคารทั้ง 2 สาขา ติดเชื้อโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน อีกทั้งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของธนาคารกสิกรไทย และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารได้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้พนักงานทุกคนในสาขากักตัวเองในที่พัก (Self-quarantine at home) จนครบ 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการสาขา และธนาคารได้ทำการปิดสาขาดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สาขาถนนสวนผัก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
2. สาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
โดยธนาคารได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว อนึ่ง ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาใกล้เคียง เช่น สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ สาขาเซฟ-อี พุทธมณฑล
สาย 2 (ปิ่นเกล้า) สาขาอ้อมใหญ่ สาขาสามพราน ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ธนาคารมีความห่วงใยและได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ