“ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั้นนำของไทย” บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ปลื้มกับความสำเร็จกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) ดีเด่น ที่มีขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน (2558-2562) ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชี
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้วที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ของเราได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าความมุ่งมั่นของเราในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่สมาชิกฯเป็นสำคัญ ที่ผ่านมา TMBAM Eastspring ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับรูปแบบ FundLink M หรือระบบธุรกรรมออนไลน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบวงจรในรูปโฉมใหม่ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่มากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาภาพลักษณ์ใหม่ สร้างความทันสมัย และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อให้สมาชิกรู้ตัวตนว่าอยู่ในจุดไหนของเป้าหมาย พร้อมแนะแนวทางการลงทุนผ่านโปรแกรมจำลองผลการลงทุน (RetireRich Workbook)  พร้อมทั้งทราบสถานการณ์แผนลงทุนได้ตลอดเวลา จึงสามารถปรับเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนได้เองทุกวัน  ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน และสามารถเลือกลงทุนได้กับนโยบายการลงทุนที่หลากหลายตามความเสี่ยงที่สมาชิกฯทุกคนรับได้  เพื่อที่สุดแล้วสมาชิกฯทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายในการเกษียณสุขได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ TMBAM Eastspring ยังคงรักษามาตรฐานของฟีเจอร์เดิมที่ให้บริการอยู่โดยยังคงเน้นแนวคิด ‘ง่ายขึ้น’ ‘เร็วขึ้น’ และ ‘สะดวกขึ้น’  ทั้งนี้ TMBAM Eastspring มุ่งหวังให้ FundLink M เป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการเงินที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตการเกษียณของคนไทยทุกคนมีความสุขที่สุด
สำหรับองค์กรที่สนใจลงทุนเพื่อโอกาสของผลตอบแทนระยะยาวในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถสอบถามข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร. 1725 ในเวลาทำการ นอกจากนั้น TMBAM Eastspring ยังมีบริการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาสู่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD to RMF) และสำหรับผู้ที่สนใจกองทุนรวมอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือที่ www.tmbameastspring.com<http://www.tmbameastspring.com>