นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ที่กล่าวฝากข้อความเตือนกลุ่มอาจารย์และนักวิชาการ ไม่ให้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักศึกษา พร้อมระบุเด็กเหมือนผ้าขาวว่า คำพูดดังกล่าวสะท้อนความคิดพวกเผด็จการ เพราะโดยทั่วไป สิทธิเสรีภาพ เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด เมื่อเขาได้รับการศึกษา มีการแสดงออกทางความคิดต่อสังคมมากขึ้น ถือเป็นการพัฒนาประชาธิปไตย เพราะเด็กเหล่านี้ได้แสดงวิสัยทัศน์ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเป็นสิทธิ หน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าเกิดความผิดพลาดในการบริหารราชการ

นายอัษฎางค์ กล่าวต่อไปว่า คำพูดของนายกฯ สะท้อนว่าคำนึงถึงความคิดส่วนตัวเป็นใหญ่ เป็นคำพูดเห็นแก่ตัวเพราะต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่มีเหตุผลมาแสดงออกอย่างดี ต้องทำความเข้าใจว่าเขาไม่ได้เอามาจากต่างประเทศ แต่เขารู้หน้าที่ของตัวเอง อย่าลืมว่านักศึกษาเหล่านี้อายุ 18 ปีกันแล้วทั้งนั้น เขามีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิแสดงออกทางการเมือง ยิ่งแสดงออกตั้งแต่อายุน้อยเท่าไร ยิ่งแสดงถึงพัฒนาการของเด็กในประเทศเท่านั้น