เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2562  ที่กองบังการตำรวจภูธร จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี , กล่าวว่า  ตน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี  ได้เดินทางตรวจเยี่ยม”โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”  (ปักกลด) ที่ ชุมชนบางพูด ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมี พ.ต.อ.พงศ์พัชร แจ้งหมื่นไวย์ ผกก.สภ.สวนพริกไทย พร้อมทั้ง นายสมศักดิ์ ธัมรูปา นายก อบต.บางพูด นายวรวุฒิ ช่อผกา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บางพูด และ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปักกลด รายงานผลการป้องกันยาเสพติดเป็นที่น่าพอใจ

โดยในเวลาต่อ พล.ต.ต.ชยุต และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.สวนพริกไทย พบ พ.ต.อ.พงศ์พัชร แจ้งหมื่นไวย์ ผกก.สภ.สวนพริกไทย พร้อมคณะ รอรับการตรวจเยี่ยม ผลการตรวจในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตนได้กำชับการปฏิบัติ ตามนโยบาย ผบ.ตร. ในการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ , การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม , การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม , การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ , การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กร , การเสริมสร้างความสามัคคีและการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ , โครงการยกระดับการให้บริการประชาชน และตู้สวัสดิการประจำ สภ. และยังได้สั่ง กำชับการปฏิบัติ ตามนโยบาย ผบช.ภ.1 ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) , โครงการตำรวจมาแล้ว , โครงการระฆังทอง , โครงการธงสายตรวจ , โครงการโรงพักเคลื่อนที่ , โครงการ Line ไล่ล่าตาสับปะรด และโครงการสัปดาห์พระพุทธศาสนา โดยให้ดำเนินการให้ครบถ้วนทุกโครงการและต่อเนื่อง  ยังได้สั่งการให้พัฒนา ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดภายในสถานีตำรวจ และพื้นที่โดยรอบตลอดจนตู้ยามตำรวจให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ทุกสายงานหมั่นตรวจสอบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา หากพบผิดปกติให้สอบถามพูดคุยให้กำลังใจ และหาทางช่วยเหลือ แก้ปัญหาในเบื้องต้น นอกจากนี้ต้องดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อให้เกิดขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงความสามัคคีในหน่วยงาน

พร้อมทั้งได้สั่งกำชับให้กวดขัน ควบคุม กำกับดูแล ความประพฤติ และระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย การประดับเครื่องหมาย ทรงผม ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ ตร.

ให้เร่งรัดระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยให้มีผลการจับกุมอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าหมาย เน้นกำชับให้ ผกก. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และเวรอำนวยการต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และดูแลควบคุมการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในการควบคุมผู้ต้องหา อย่าให้มีเหตุผู้ต้องหาหลบหนีจากห้องควบคุม โดยเฉพาะคดีสำคัญ คดียาเสพติด และขอให้มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง และช่วยกันปรับภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น ทำให้ประชาชนเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ โดยให้ยึดถือหลัก “ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำเดี๋ยวนี้ ไม่มีเดี๋ยวก่อน”

ทั้งยังได้กำชับในเรื่อง ของการปฏิบัติของ พงส. ที่ทำหน้าที่เวรสอบสวนคดีอาญา-จราจร ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตลอดจนเอาใจใส่การให้บริการประชาชนดุจญาติมิตร สอบสวนดำเนินคดีอย่างรวดเร็วเป็นธรรม และโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และแจ้งผลการดำเนินคดีให้ทราบ ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และคำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 อย่างเคร่งครัด ซึ่งขอชมเชย ความสะอาด และการจัดอาคารสถานที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

พล.ต.ต.ชยุต ยังได้เปิดเผย อีกว่า ในวันเดียวกัน ตนพร้อมคณะประกอบด้วย พ.อ.จรัส วาดเขียน หน.ฝ่ายการข่าวกอ.รมน.จว.ปท. ,พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ , พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.ธัญบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าว สภ.ธัญบุรี จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ โดยได้แถลงจับกุมผู้ต้องหา นายอาณัติ เครือละม้าย อายุ 34 ปี ที่อยู่ 18 ซ.โกสุมรวมใจ เขตดอนเมือง กทม. พร้อมด้วยของกลาง 1.ยาไอซ์ น้ำหนัก 4 กิโลกรัม รถยนต์กระบะ โตโยต้า รุ่นวีโก้ คันทะเบียน 1 ฒม-3666 กทม.,โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ออปโป้ จำนวน 1 เครื่อง ที่จุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนเลียบคลอง 7 ใต้ต่างระดับธัญบุรี-วังน้อย หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา

และในวันเดียวกัน ผบก.ภ.จว.ปทุมฯก็ยังได้เป็นประธาน ประชุมบริหาร ภ.จว. ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน พ.ย. 62 เพื่อกำชับข้อสั่งการผู้บังคับบัญชาจากการประชุมบริหาร ภ.1 มอบประกาศเกียรติคุณตำรวจดีเด่น และกำชับการปฏิบัติหน้าที่