วันนี้ 12 พ.ย.62 เวลา 13.30 น.: พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.พร้อมด้ว​ย​ พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก.น.8,พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา
ผบก.ปคม.,พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
ผบก.ปทส.,พ.อ.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา​ ผบ.ร 21 รอ.และผู้บังคับบัญชาโซน 5 ฝ่ายทหาร-ตำรวจ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยร่วมปฏิบัติร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการซักซ้อมพระราชพิธีฯ ชลมารค ณ ทก.โซน 5 ชั้น 7 อาคารศิริราชปิยะมหาราชการุณย์