8 พ.ย.62 เวลา 22.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และพล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าว
ปฏิบัติการ “ล้างท่อรอลอยกระทง illegal exhaust pipes control during Loy Kratong Festive season” โดยมีผลการดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ตรวจค้นสถานประกอบการร้านแต่งรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. จำนวน 12 จุด ยึดท่อไอเสียจำนวน 126 รายการ ดำเนินคดีผู้ต้องหา 1 ราย
2.ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรและการแข่งรถในทาง ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น. จำนวน 16 จุด ดำเนินคดีผู้ต้องหาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก จำนวน 37 ราย ยึดรถจักรยานยนต์ จำนวน 36 คัน
3.ดำเนินคดีกับแอดมินเพจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 2 ราย ในความผิดฐาน “บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ” และ “เป็นผู้สนับสนุนในการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”