เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.: นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ (ผช.รมต.รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรี) ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย(สภท.) ในโอกาสครบรอบปีที่ 54 ณ​ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิ้งสะพานซังฮี้ เขตบางพลัด​ กรุงเทพฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ​ “วัฒนธรรมไทยก้าวไกลถึงต่างแดน” โดยมีคณะกรรมการบริหาร-ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมฯ พร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังในการบรรยายในครั้งนี้

ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชม บูทประชาสัมพันธ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,บูทประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดป.ป.ส.,และบูธประชาสัมพันธ์บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากนายสมเกียรติ สรรัมย์ พร้อมคณะและผู้ติดตามเป็นอย่างมาก และยังแจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ที่มาร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ให้ประสานงานไปยังผู้ดูแล ปากคลองตลาด 2 พรานนก -พุทธมณฑลสาย 4 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และตลาดสดอีกแห่ง ในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ติดต่อประสานงานเรื่องเครื่องกำจัดขยะ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดจำนวนขยะ และยังสามารถนำสิ่งของที่เหลือใช้ มาแปรเป็นพลังงานทดแทน กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง และช่วยรัฐกำจัดขยะเน่าเหม็นล้นเมืองอีกด้วย

ต่อมาได้มีการบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 องค์กร ประกอบด้วย
1.นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกิจการองค์กร บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด(มหาชน) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารการสื่อสารในยุคดิจิตอล”เริ่มเวลา 09.00 น.
2.คุณวรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจนิเทศสัมพันธ์ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเซีย
จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ​ “เกษตรพันธสัญญากับเกษตรกรไทยในยุคปัจจุบัน” เริ่มเวลา 09.30 น.
3.คุณปิยะพร ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง”เตรียมความพร้อมทางการเงิน ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ” เริ่มเวลา 10.00 น.
4.คุณประพันธ์ศิวพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืม บริษัท โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจำกัด(ดีแทค) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ดีเทคกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรายย่อย”