นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงประเด็นข่าวอื้อฉาวในขณะนี้ว่า ประเทศไทย เศร้าหมอง ประเด็นเหล่านี้ แม้เรายังไม่อาจสรุปได้ถึงความถูกผิดต้องให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินก็ตาม แต่มันได้แสดงออกถึงวิธีคิด ของการขาดสำนึกรับผิดชอบที่มีต่อหน้าที่ และตำแหน่งของตัวเอง มีต่อสังคม ชาติ บ้านเมือง ดูถูกไม่ให้เกียรติประชาชน คิดว่าพูดอะไรไปก็ได้ให้พ้นปัญหา หรือเป็นการเปิดทางพ้นผิด แสดงออกถึงคนที่มีหน้าที่ การงานในระดับสูง มีความรับผิดชอบในตำแหน่งสำคัญของบ้านเมือง ที่ไม่มีการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือละอายต่อการ กระทำของตัวเอง ไม่มีการแสดงสปิริตใดๆ ที่ทำให้สังคมมีความหวัง หรือสบายใจได้ในระดับหนึ่ง

นายสาธิต กล่าวว่าตนได้แต่เศร้าหมอง และหมดหวังกับหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบ้านเมืองเราจริงๆ หวังว่ากระบวนการยุติธรรม คงจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย เพื่อเป็นการเยียวยา จิตใจของสังคมและประชาชนคนไทย ให้มีความหวังขึ้นมาได้บ้างไม่มากก็น้อย ก็คงได้แต่รอคอยต่อไป