วันศุก​ร์ที่​ 12​ ก.ค.62​ ณ​ Grand Hall ชั้น 1​ ห้างฯ​ The Mall บางแค​ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) -SACICT ร่วมพันธมิตรยกระดับชุมชนหัตถกรรมไทย นำผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ร่วมสมัยจัด​ “SACICT Craft Fair 2019” เปิดโอกาสผู้ผลิตพบผู้ใช้

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า งาน SACICT Craft Fair 2019 นี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงและจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยซี่งเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีการพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เป็นผลงานของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมละ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และนักสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นสมาชิกของ SACICT และผู้ผลิตงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น โดย SACICT มุ่งเน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่สามารถสอดคล้อง กับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ “หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน” หรือ “Today Life’s Crafts”

นางอัมพวันกล่าวต่อไปว่า “ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานศิลปหัตถกรรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในกลุ่มของผู้ผลิต และผู้บริโภค มีผู้นิยมนำงานคราฟต์มาใช้ในชีวิตประจำวัน​ แสดงให้เห็นว่า งานหัตถกรรมฝีมือดียุคนี้ ไม่ได้มีเอาไว้โชว์อีกต่อไปแต่มีเอาไว้ใช้ SACICT เพื่อสนองตอบกระแสนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง SACICT จึงได้จัด“SACICT Craft Fair 2019”ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกของ SACICT ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 37 ชุมชน 381 ครัวเรือน ทั้งในกลุ่มที่เป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ ได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มผู้ซื้อที่ชื่นชอบในผลงาน ซึ่งจะทำให้ได้รับรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคด้วยตนเองโดยตรง ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่รัก และชื่นชอบงานคราฟต์ได้ชื่นชมกับผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ มีความสร้างสรรค์ ได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น”

ผู้อำนวยการ SACICT กล่าวเสริมว่า หัวใจสำคัญของการจัดงาน SACICT Craft Fair 2019 คือ การสร้างการรับรู้และความตระหนักในคุณค่าและภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนจากผู้บริโภค เพื่อ นำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นกลุ่มครูฯและทายาทฯ รวมทั้งสมาชิกของ SACICT ได้เกิดการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด เพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแกร่ง เป็นการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน โดยคาดหวังยอดจำหน่าย จากการจัดงาน 4 ครั้ง กว่า 50 ล้านบาท

“SACICT Craft Fair 2019” นี้กำหนดจัด 4 ครั้ง ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่เป็นพันธมิตร SACICT โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ Grand Hall ชั้น 1-The Mall บางแค ระหว่าง 12-16 ก.ค.62​ นี้ ส่วนครั้งที่ 2 จัดที่ Grand Hall ชั้น 1-The Mall โคราช ระหว่าง 25-29 ก.ค.62​ ครั้งที่ 3 จัดที่ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M–ICONSIAM ระหว่าง 14-18 ส.ค.62​ และ ครั้งที่ 4 จัดที่ Event Hall ชั้น 1-The Mall ท่าพระ ระหว่าง 22-26 ส.ค.62​

ภายในงาน SACICT ได้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์หลากหลายประเภทจากทั่วประเทศมาแสดง​ และจำหน่ายกว่า 50 ร้าน ซึ่งแต่ละร้านล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัยและนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน สามารถตอบโจทย์ สำหรับคนที่มองหางานคราฟต์ที่มีดีไซน์ มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สำหรับท่านที่สนใจงานหัตถศิลป์สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1289 หรือ facebook.com/sacict