ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขยายระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ดอกเบี้ย 1.95% ต่อปี และพิเศษสำหรับลูกค้า CIMB Preferred และ CIMB Private Banking ดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป และจะเปิดรับฝากจนกว่าจะมียอดเงินฝากรวมของโครงการครบวงเงินที่ธนาคารกำหนดไว้ ทั้งนี้ จากที่ธนาคารออกโปรแกรมนี้ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิ.ย.62 ทีผ่านมา ซึ่งเปิดรับฝากเพียง 15 วัน ลูกค้าให้การตอบรับดีมาก เพราะเป็นโปรแกรมเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงจูงใจที่สุดในตลาดตอนนี้ และมีเสียงเรียกร้องเข้ามาจากลูกค้าที่นำเงินมาฝากไม่ทัน ธนาคารจึงขยายระยะเวลารับฝากเพิ่ม ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 626 7777