ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีกลุ่มชาวบ้านคัดค้าน การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลาว่า ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งเท่าที่ทราบเบื้องต้นอาจจะต้องชะลอโครงการออกไปก่อน โดยจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ขณะเดียวกันต้องแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่จะเข้าไปทดแทนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมฝากไปถึงประชาชนทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยว่า ขอให้คำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานด้วย ตราบใดก็ตามที่ยังมีกลุ่มคนสองฝ่ายรัฐบาลก็ทำงานลำบาก ซึ่งรัฐบาลไม่ต้องการจะใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ โดยรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขาดแคลนพลังงานในพื้นที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วน ถึงแม้รัฐบาลจะมีอำนาจพิเศษก็ตาม