ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีโพลสำรวจความคิดเห็นว่า เป็นเพียงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงการสำรวจความคิดเห็น แต่ประเด็นของปัญหาคือจุดมุ่งหมายของโพลสำรวจความคิดเห็นเมื่ออ่านคำถามก็จะรู้ว่าทำมาเพื่ออะไร ด้วยเจตนาที่ดีหรือไม่ดี