ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีการทุจริตโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 ว่า รัฐบาลทำด้วยความใจตั้งเพื่อเกษตรกร จากการสอบถามการดำเนินโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็นการทำประชามติจากเสียงส่วนใหญ่ ทำให้เสียงส่วนน้อยเกิดความไม่พอใจ จึงเกิดการร้องเรียน ซึ่งไม่ต้องการให้มองเป็นการทุจริตในทุก ๆ เรื่อง หากพบข้อมูลการทุจริต มีหลักฐานชัดเจนขอให้ส่งข้อมูลมายังรัฐบาล หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ ไม่ต้องเกรงกลัว โดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นทุกประการ

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า รัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ อะไรที่มีปัญหาพร้อมรับผิดชอบ อย่าเพิ่งหมดกำลังใจกับรัฐบาล ขอให้เห็นใจรัฐบาลต่อสิ่งที่ทำอยู่ และขอเวลาให้รัฐบาลวางรากฐานของประเทศอีกสักระยะ ส่วนเวลาจะมากจะน้อยก็เป็นไปตามกฎหมาย