น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปท.) และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กทม. กล่าวถึงประเด็นที่ อธิบดีกรมศุลกากรให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่มีใครร้องให้ตรวจภาษีนาฬิกาหรูของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม โดยน.ส.รสนากล่าวว่า หนังสือร้องเรียนของตน ที่มีถึงท่านอธิบดีกรมศุลกากรให้ตรวจสอบเรื่องนาฬิกา 25 เรือนที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณสวมใส่ว่าได้เสียอากรขาเข้าถูกต้องหรือไม่นั้น ไปถึงกรมศุลกากรแล้วตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค 2561 โดยผู้รับลงนามว่า นายวรนารถ แจ้งจิตร แสดงว่าการเดินหนังสือในกรมศุลกากรช้ากว่าการนำส่งของไปรษณีย์ไทยเสียอีก อาจเป็นเพราะระบบราชการไทยยุคคสช.ยังไม่ 4.0

น.ส.รสนาดล่าวด้วยว่า ท่านอธิบดีได้กล่าวว่า “ตอนนี้ยังไม่มีหนังสือร้องเรียนเรื่องนี้มาถึงกรมศุลกากร ต้องดูคนร้องว่าภายใต้กฎหมายของกรมศุลกากรทำได้หรือไม่ เพราะกรมศุลกากรไม่สามารถไปก้าวล่วงอำนาจของหน่วยงานอื่น กรมศุลกากรไม่ได้นิ่งนอนใจ หากมีการร้องเรียนเข้ามาก็จะดูให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” ตนหวังว่าป่านนี้หนังสือร้องเรียนของตนคงจะเดินทางถึงมือท่านอธิบดีภายในอาทิตย์นี้ และหวังว่าท่านจะมาให้คำตอบว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

“หากท่านอธิบดีไม่ดำเนินการอย่างใด ดิฉันก็จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ” น.ส.รสนากล่าว