ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ คณะทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พรรคเพื่อไทย กล่าวการเลื่อนการเลือกตั้งจากปี 2561 ไปเป็นปี 2562 นั้นอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยอยู่แล้วอาจย้ายถิ่นฐานการผลิตไปประเทศอื่น เพราะไม่สามารถวางแผนธุรกิจได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานจำนวนคนว่างงานในปี 2017 สูงขึ้นกว่าปี 2016 ประมาณ 100,00 คน รวมคนว่างงานทั้งหมดประมาณ 450,000 คน ปัจจุบันคนไทยทำงานที่ต่ำกว่าระดับการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง เพราะไม่สามารถหางานทำได้

ตลอด 4 ปี ของ คสช. ได้เลื่อน Road Map เลือกตั้งมาแล้ว 4 ครั้ง จากปี  2558 มาเป็น 2562 ด้วยเหตุผลทางการเมืองและเหตุผลทางเทคนิคกฎหมาย “รัฐบาลควรทำตามสัญญาที่บอกว่าจะขอเวลาอีกไม่นาน ประเทศไทยจะดีขึ้น” หากทำตาม Road Map การเลือกตั้งที่ตัวเองพูดไว้ จะเป็นผลดีกับประเทศมากกว่าหรือไม่