นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการนำเสนอข่าวนายลัทธพล พุกนุ่น หรือน้องอ๊อฟ อายุ 20 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก  ป่วยเป็นโรคอ้วน จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ได้บูรณาการความช่วยเหลือการรักษาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ส่งตัวน้องอ๊อฟเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของโรคและวางแผนการรักษา ซึ่งขณะนี้รับผู้ป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 โดยแพทย์ได้ตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างละเอียด ได้ทำการรักษา ดังนี้

1.การรักษาภาวะแทรกซ้อน ที่สำคัญ คือ ความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ภาวะหายใจหอบเหนื่อยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

2. ให้สารอาหารทดแทนเพื่อลดน้ำหนักของผู้ป่วยและปรับเรื่องโภชนาการ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่อมไร้ท่อเป็นผู้ดูแล

3. ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อวางแผนและเตรียมพร้อมการผ่าตัดกระเพาะอาหารที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรอประเมินผลการรักษาในเบื้องต้นก่อนเป็นระยะ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการวางแผนเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย อีกประมาณ 1 เดือน  ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยว่าจะมีการตอบสนองต่อการรักษามากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี