นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงการณ์ “ความล้มเหลวรัฐบาล คสช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น” สรุปข้อเท็จจริงโครงการที่มีพฤติการณ์ส่อว่าทุจริต เอื้อประโยชน์และปกป้องพวกพ้อง แต่ไม่มีผลการตรวจสอบ ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นความล้มเหลวอย่างยิ่งขององค์กรตรวจสอบในรัฐบาลชุด คสช.

1. โครงการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)
2. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
3. โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200
4. กรณีเครือญาติของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำเงินหลวงฝากในบัญชีตนเอง และใช้สถานที่ของกองทัพประกอบธุรกิจ
5. กรณียกป่ารอยต่อชุมชนห้วยเม็กให้บริษัทเอกชนชั้นนำเช่า

Pheu Thai Party