นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เปิดเผยถึงประเด็นนาฬึาหรูของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม หลังจากที่นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า หาก พลเอกประวิตร ไม่ใช่เจ้าของนาฬิกาหรู ก็ไม่ต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สิน โดยนายธีระชัยกล่าวว่า โดนยืมนาฬิกา ไม่แจ้งก็ได้แล้วยืมเงินต้องแจ้งหรือไม่ เพราะมีผู้อ่านทักท้วงบอกว่ากรณีนาฬิกา ถ้าเป็นการยืมจริง แบบชัั่วครั้งชั่วคราว ลองใส่แล้วก็คืน อย่างนี้ไม่มีเหตุต้องแจ้ง แต่การยืมแบบ term loan หมายความว่าเป็นการยืมข้ามห้วงเวลานับหลายเดือน หรือเป็นปี มีลักษณะเป็นการยืมมาเพื่อใช้เสมือนหนึ่งแทนนาฬิกาของตนเอง ไม่ต่างจากการยืมเงินที่มีระยะเวลา ซึ่งกรณียืมเงิน ป.ป.ช. กำหนดว่าต้องแจ้ง จึงต้องตั้งคำถามว่า การยืมนาฬิกาแบบ term loan ต้องแจ้งหรือไม่