นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมพูดคุยในรายการ ต้องถาม ทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ในเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำว่า เห็นใจทุกฝ่าย ความยากเกิดจากนโยบาย 300 บาทในการเลือกตั้งปี 54 พอมาถึงสถานการณ์วันนี้ ความยากก็คือ 1. มุมของคนทำงาน ผู้ใช้แรงงาน มีความรู้สึกว่า ค่าจ้างไม่ได้วิ่งตามค่าครองชีพมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ก็มีความคาดหวังว่า ต้องได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น เพื่อให้เป็นธรรมกับค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นไป โดยภาวะเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะการเติบโตแบบไม่สมดุล จึงยิ่งทำให้ค่าครองชีพวิ่งขึ้นเร็วในขณะที่คนที่มีรายได้ต่ำก็จะมีปัญหามากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีความคาดหวังว่าค่าแรงจะต้องเพิ่มสูงขึ้น นายอภิสิทธิ์กล่าวต่อไปว่า การที่ค่าจ้างเคยเท่ากันทั่วประเทศ จึงมีความคาดหวังอีกว่าเป็นอย่างนี้ต่อได้มั้ย แต่โดยเหตุ โดยผล โดยหลักการหลายอย่าง มันจะต้องมีการสะท้อนต้นทุน ค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ จึงทำให้ต้องกลับมาคิดว่า ถ้าเพิ่ม เพิ่มไม่เท่ากันได้หรือไม่

2. ในมุมของนายจ้างมองว่าตอน 300 บาทก็ปรับตัวกันแทบไม่ไหว แทบไม่ทันอยู่แล้ว การจะมาปรับเยอะอีกตอนนี้ เขาก็ไม่ไหวเหมือนกัน

“ถ้าถามผม ผมก็บอกว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ในเรื่องของหลักคิดเรื่องการประกันรายได้ มันน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่ามั้ย ก็คือว่าในภาวะซึ่งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ นายจ้างอาจจะมีปัญหาในการปรับตัว แต่ความจำเป็นของผู้มีรายได้น้อย ผู้ใช้แรงงาน ที่กินค่าจ้างขั้นต่ำนี้จะต้องเพิ่มเติมขึ้นนี้ เราเอาหลักของประกันรายได้มาเติมเข้าไปได้มั้ยว่า ภาครัฐ มาแบกรับบางส่วน คือให้ค่าจ้างขึ้น แต่แบ่งเบาภาระของนายจ้างโดยการให้รัฐเติมเข้าไป มันก็คล้ายๆ กับหลักประกันรายได้ที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้” นายอภิสิทธิ์กล่าว

ต่อคำถามในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ เมื่อมีการไปกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงขึ้นเท่ากับเป็นแรงดึงดูดแรงงานจากต่างชาติ นายอภิสิทธิ์กล่าวยอมรับว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจมากขึ้น ซึ่งเป็นการสะท้อนสภาพของตลาด โดยประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน กับประเทศที่มีแรงงานเกิน ส่วนที่เกินก็ย่อมจะมีช่องว่างระหว่างค่าจ้างตรงนี้ โดยภาวะนี้จะเริ่มหมดไป ถ้าประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนจริง นั่นคือการเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตข้ามพรมแดนได้อย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรายังทำแบบครึ่งๆ กลางๆ กล้าๆ กลัวๆ เพราะมันก็มีข้อได้ข้อเสีย และมีความกังวลในเรื่องความไม่กลมกลืน ในเรื่องของความมั่นคงอยู่