ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานฯ สนช. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา  ในวาระ 2และ 3 ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

ทางด้าน นายสมคิด เลิศไพรฑูรย์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ. รายงานว่า ร่างพ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา มีจำนวน 92 มาตรา แก้ไขไปแล้ว 19 มาตรา เพิ่มจากเดิมอีก 2 มาตรา นำออกไป 2 มาตรา โดยที่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ สงวนความเห็น 4 คน จำนวน 5 มาตรา มีสมาชิก สนช. สงวนความเห็น 6 คน จำนวน 9 มาตรา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ได้นำรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์มาประกอบการพิจารณาด้วย

จากนั้นเป็นการพิจารณาในวาระ 2 เรียงมาตรา โดยก่อนเข้าสู่การพิจารณา นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. เสนอว่าในเมื่อร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่ผ่านพิจารณาของสนช.ไปแล้ว ในมาตรา 2 มีการปรับแก้ ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน ดังนั้น ร่างพรป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา ก็เหมาะสมที่จะปรับแก้ให้สอดคล้องกันหรือไม่

ต่อมา นายพรเพชร จึงดำเนินการ ขอให้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ไปตรวจสอบร่าง พ.ร.ป. ทั้งสองให้สอดคล้องกัน ถ้ากฎหมายไม่ตรงกันหรือมีเรื่องที่อยู่ในกฎหมาย ส.ส.หรือ กฎหมาย ส.ว.ที่เสนอมาใหม่ ขอให้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ เสนอปรับแก้ให้สอดคล้องกัน ในทุกประเด็นรวมไปถึงการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมาย 90 วันด้วย

ด้านนายสมคิด กล่าวว่า หลังจากมีการขายเวลาบังคับใช้กฎหมาย ส.ส. และเมื่อมีการเสนอมา ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ก็รับไปพิจารณาว่าควรแก้ไข กฎหมาย ส.ว.ให้สอดคล้องกับกฎหมายส.ส.หรือไม่