นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวน visa on arrival ประเทศไทยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง เข้าประเทศ โดยเปิดให้เดินทางออกจากจุดเริ่มต้นมายังประเทศไทยได้ ในขณะที่ยังไม่มีวีซ่า แล้วเมื่อถึงประเทศไทยค่อยยื่นขอวีซ่าที่สนามบินหรือจุดผ่านแดน เรียกว่า visa on arrival ในระบบนี้ การตรวจสอบเกี่ยวกับฐานะการเงินและความเหมาะสม ในการที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าเมือง ย่อมไม่สามารถดำเนินการได้อย่างละเอียด เท่ากับกระบวนการพิจารณาที่ดำเนินการตามปกติในสถานทูตประเทศต่างๆ

นายธีระชัยกล่าวถึงแม้ระบบนี้ อาจจะมีความเหมาะสมในอดีตเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ที่เดินทางแบบกระทันหันก็ตาม แต่ในปัจจุบันหลายประเทศได้ยกเลิกระบบนี้ไปแล้ว เนื่องจากมีปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติมากขึ้น และตามข่าวนี้ ปรากฏว่ามีครอบครัวจากประเทศซิมบับเว ที่ต้องการจะอพยพไปยังประเทศสเปน โดยอาศัยการเดินทางผ่านกรุงเทพและประเทศยูเครน แต่ถูกปฏิเสธจึงตกค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นระยะเวลานานถึงเจ็ดเดือน ต้องอาศัยองค์กรดูแลผู้อพยพของสหประชาชาติช่วยเหลือ กว่าประเทศฟิลิปปินส์จะยอมรับให้เดินทางเข้าประเทศ

“นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ก็ปรากฏว่ามีผู้ที่เดินทางเข้ามาจากประเทศฐานะยากจนในแอฟริกาจำนวนหนึ่ง ที่มิใช่นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง แต่มีวัตถุวัตถุประสงค์ต้องการจะอาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อทำงานหาเงิน หรือทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ ผมจึงเสนอว่าถึงเวลาที่ควรทบทวนเพื่อยกเลิกระบบ Visa on arrival ได้แล้ว”