นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เปิดเผยถึงประเด็นที่ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงเมื่อวานนี้ (24 ม.ค.) เรื่องแหวนและนาฬิกาของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยเปิดเผยว่า หาก พลเอกประวิตร ไม่ใช่เจ้าของนาฬิกาหรู ก็ไม่ต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สิน และคาดว่าเรื่องนาฬิกาจะจบในเดือน ก.พ.นี้ พร้อมเผยนาฬิกาที่ปรากฏตามสื่อ 25 เรือน อาจมีไม่ถึง 25 เรือน

นายธีระชัยกล่าวว่า ป.ป.ช. ต้องสรุปก่อนว่าเป็นนาฬิกา-ยืมเพื่อนจริงหรือไม่ ข่าวระบุ ป.ป.ช. แจงชัดเจนว่านาฬิกาที่ยืมเพื่อน ไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่าตามกฎหมายของ ป.ป.ช.ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแสดงบัญชีทรัพย์สิน เฉพาะที่เป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น ดังนั้น ถ้านาฬิกาทั้งหมดเป็นของบุคคลอื่น พลเอกประวิตรก็ไม่จำเป็นต้องแสดงรายการทรัพย์สิน แต่ตนขอเตือนมิให้ ป.ป.ช. ด่วนสรุปว่าเป็นนาฬิกา-ยืมเพื่อน เพราะโดยพฤติกรรมอาจจะเป็นนาฬิกาของตนเอง แต่แอบอ้างว่าเป็นนาฬิกา-ยืมเพื่อน

“เมื่อใดที่ ป.ป.ช. สรุปลงไปด้านใดด้านหนึ่ง ถึงแม้จะไม่สามารถระบุชื่อเพื่อนได้ แต่ก็จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะว่า ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบอย่างไร และอาศัยข้อมูลหลักฐานใดในการสรุปอย่างนั้น ประชาชนจะไม่ยอมให้ ป.ป.ช. ลงมติเอาเองโดยไม่แสดงข้อมูลเหตุผลประกอบอย่างแน่นอนครับ” นายธีระชัยกล่าว