ดร.บุษบา ชัยจินดา สมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมสมาชิกคณะ ได้ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจพร้อมมอบสิ่งของเครื่องชักผ้าให้กับสถานีตำรวจ 4 โรงพัก ได้แก่สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง สถานีตำรวจภูธรสอง สถานีตำรวจภูธรลอง สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ โดยมี นาง จรรยาลักษณ์ ปราบพูฒชา ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ พร้อม พ.ต.อ.ธนกฤต ภูมิมินทร์ ผกก.สภ.ร้องกวาง พ.ต.อ.สุชาติ สิงห์ขรณ์ ผกก.สภ.สอง. พ.ต.อ.ประยูร พริบไหว ผกก.สภ.หนองม่วงไข่ พ.ต.อ.บำรุง น้อยเศียร ผกก.สภ.ลอง. มาต้อนรับและรับมอบเครื่องชักผ้าจาก ดร.บุษบา ชัยจินดาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ.บริเวณหน้าสถานีตำรวจร้องกวาง จังหวัดแพร่