ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการฯ ป.ป.ช. แถลงข่าวความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยนายวรวิทย์ แถลงว่า นาฬิกาหรูทั้ง 25 เรือนที่ปรากฎตามสื่อ ป.ป.ช.จะดำเนินการตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง โดยในขณะนี้ได้ตรวจสอบไปทั้งหมดแล้ว เหลือเพียง 1 ราย เนื่องจากพยานปากนี้อยู่ต่างประเทศ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้ แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์

นายวรวิทย์ ยังปฏิเสธเปิดเผยชื่อเจ้าของนาฬิกาที่พลเอกประวิตรอ้างถึงและกรณีที่เป็นนาฬิกาของบุคคลอื่น ก็ไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพราะกฎหมายกำหนดให้ยื่นเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า หากสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินคดีนี้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.แล้ว ตนเองขอถอนตัวจากการพิจารณาสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินคดีนี้