นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำทีมทนายพรรคฯ  เข้ายื่นคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม เป็นภาระโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ละเมิดสิทธิเสรีภาพ เจตนารมณ์และกระบวนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สตง.)

คำร้องฉบับเต็ม

 

Democrat