นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เขียนบทความ “กกต.ไม่ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ แต่อย่าคิดว่าเรื่องจะยุติ” เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสถานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั้นถือเป็น “เจ้าหน้าที่รัฐอื่น” ตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 หรือไม่นั้นไม่ได้ทำให้ปัญหายุติลง ตรงกันข้ามอาจนำไปสู่เหตุวุ่นวายหลังการเลือกตั้งได้ ดังนี้

“กกต. ถือว่า ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคล ที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 ก.พ. 2562 ที่ระบุรับรองชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ นั้นเป็นเรื่องที่ยุติแล้ว กกต. อ้างว่าในการพิจารณาดังกล่าว ได้คำนึงถึงตำแหน่งหัวหน้า คสช. ด้วยแล้ว เป็นอันว่า กกต. จะจบเรื่องเอง จะไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญ!

แต่ปัญหาดังกล่าวมองข้ามไม่ได้เพราะภายหลังประกาศผลเลือกตั้ง เมื่อมีการเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ เพื่อลงคะแนนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ทั้งๆที่ยังมีประเด็นปัญหาขาดคุณสมบัติที่ไม่ยุติ จะเกิดปัญหาในระหว่างการประชุมรัฐสภาอย่างแน่นอน จะมีสมาชิกเรียกร้องให้มีการส่งศาลรัฐธรรมนูญก่อนอย่างแน่นอน แล้วยังอาจเกิดปัญหานอกรัฐสภา อาจจะมีการชุมนุมต่อต้านก็ได้ อาจจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองก็ได้

ผมจึงขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งว่า กกต. ควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดก่อนวันเลือกตั้ง อย่าเพิ่งเร่งด่วนเดินทางไปดูงานต่างประเทศในช่วงหน้าสิ่วหน้าขวานอย่างนี้เลยครับ”