ห้าม..!!!
บช.น…ประกาศห้ามแฟนคลับพรรค ทษช.ชุมนุมรอบศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาฯ 50 เมต

บช.น.