นายแซม ตันสุกล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด กล่าวถึงในปี 2561 ว่า บริษัทประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ Corporate Fintech Accelerator ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องมาถึง 3 ปี โดยในปีที่ผ่านมาสามารถขยายขอบเขตการเปิดรับ สตาร์ทอัพจากสิงคโปร์และเวียดนามเข้ามาร่วมโครงการในระหว่างดำเนินโครงการยังสามารถผสานความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ในเครือกรุงศรี (Synergy Driven Accelerator) พัฒนาโครงการนำร่อง ซึ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพที่ร่วมโครงการเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ การพัฒนาสตาร์ทอัพในระดับนักศึกษา ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและประโยชน์ของการร่วมมือเพื่อสร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้น

ทั้งนี้ กรุงศรียังคงให้ความสำคัญกับการพลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและสตาร์ทอัพบนพื้นฐานความเชื่อว่าทั้งสองต่างมีศักยภาพและความแข็งแกร่งที่สามารถเติมเต็มให้กันและกัน ส่วนในปีที่ผ่านมาเกิดความร่วมมือระหว่างกรุงศรีและสตาร์ทอัพถึง 26 บริษัท ร่วมเดินหน้า 37 โครงการ ร่วมกับ 20 หน่วยงานธุรกิจภายในกรุงศรี เช่น การจับมือร่วมกับ Lalamove ในการให้บริการสินเชื่อแบบใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา (Information-based Lending) การจับมือร่วมกับ SIX Network ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับนักสร้างสรรค์และกลุ่มอาชีพอิสระ รวมถึงการให้ร่วมมือกับ Baania เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้หน่วยงานธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร พร้อมกันนี้ผลการดำเนินงานของสตาร์ทอัพที่กรุงศรี ฟินโนเวต ได้ร่วมลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด

ส่วนในปี 2562 นี้กรุงศรี ฟินโนเวต ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำ Corporate Fintech Accelerator อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นพัฒนาสตาร์ทอัพด้าน AI, Data Anaylytics และ Fintech เตรียมเดินสายโรดโชว์ใน 12 เมืองทั่วเอเซีย เช่น ปักกิ่ง ฮ่องกง ไทเป โฮจิมินท์ สิงคโปร์ และโซล เพื่อเลือกเฟ้นสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้จะจับมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดโครงการ Krungsri Uni Startup ABAC Hackathon เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับกรุงศรีโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของสตาร์ทอัพไทยร่วมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

“สำหรับการลงทุนในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายในการลงทุนตรง (Direct Investment) ในสตาร์ทระดับ Series A และ Series B ที่มุ่งเน้นในเรื่องเทคโนโลยี AI และ Data Analytics เป็นหลักซึ่งมองหาโอกาสในการลงทุนทั้งกับสตาร์ทอัพไทยและอาเซี่ยน โดย Silot จะเป็นสตาร์ทอัพรายแรกที่กรุงศรี ฟินโนเวต ตัดสินใจลงทุนในปีนี้ โดยตั้งเป้าหมายทำงานไว้ที่ 80 โครงการร่วมกับ 50 สตาร์ทอัพทั้งในไทยและประเทศต่างๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการ Information – based Lending กับหน่วยงานธุรกิจต่างๆภายใต้กรุงศรี”นายแซม กล่าว