นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ตอบคำถามในเวทีแสดงวิสัยทัศน์ทางการเมือง “ลุยศึก เลือกตั้ง 62” จัดโดย เวิร์ค พ้อย ช่อง 23 ที่ บริเวณลานย่าโม อ.เมือง จ.นครราชสีมาเรื่องการแก้ปัญหาการเกษตรในภาคอีสานว่าพรรคมีนโยบายชัดเจนที่จะทำให้เกษตรกรชาวอีสานมีความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรแบบครบวงจรทั้ง 4 เรื่องคือการแก้ปัญหาทั้งเรื่องที่ดิน น้ำ หนี้ และราคาพืชผล โดยจะเร่งรัดการออก สปก. เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่ทำกินอยู่ในที่ดินของรัฐที่เป็นป่าเสื่อมสภาพกับเปิดโอกาสเพิ่มสิทธิให้เกษตรที่มีที่ดิน สปก. ให้สามารถนำ สปก.ไปค้ำประกันเงินกู้ และค้ำประกันในชั้นศาลได้ รวมทั้งการเร่งรัดการออกโฉนดค้างท่อ จัดตั้งกองทุนน้ำชุมชน ให้แต่ละชุมชนตัดสินใจเรื่องแหล่งน้ำทำการเกษตรที่เป็นของชุมชนเอง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบ และมีแนวทางแก้ปัญหาหนี้ ธกส.ของเกษตรกรเพื่อลดต้น ลดดอก รวมทั้งการประกันรายได้พืชผล การเกษตรทั้ง ข้าว  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง และยางพารา ส่วนอ้อยก็จะต้องทบทวนระบบใหม่เพื่อให้เป็นธรรมกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยมากขึ้น

นายจุรินทร์ ได้กล่าวถึง การแก้ปัญหาน้ำท่วมโคราชว่า การแก้ปัญหาโคราชจะต้องเริ่มต้นที่คนโคราช จะต้องให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ การปกครองท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนชาวโคราชเอง ซึ่งพรรคมีนโยบายที่จะยกระดับเทศบาลนครโคราช เป็น”มหานครราชสีมา”ที่ ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง ให้ชาวโคราชได้เข้ามามีส่วนในการดูแลปัญหาในพื้นที่มากขึ้น มีอำนาจตัดสินใจมากขึ้น มีรายได้นำมาใช้กับท้องถิ่นของตนได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา  พร้อมยกระดับให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ” หรือ Smart City ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยพัฒนาโคราชไปเป็นประตูสู่อีสานที่มีความทันสมัย