บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียตินาคินภัทร นำโดยนายบรรยง พงษ์พานิชประธานกรรมการบริหาร ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญการลงทุนและนักวิเคราะห์จากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ แบล็กร็อค อินเวสท์เมนท์ เอเชีย และ เจ.พี. มอร์แกน แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ มาร่วมให้มุมมองในการสัมมนาหัวข้อ The Year Ahead 2019 “Opportunity Harnessed” ซึ่งจัดเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า Private Wealth ของ บล.ภัทร เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียตินาคินภัทร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญการลงทุนและนักวิเคราะห์จากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยลูกค้าบุคคล บล.ภัทร, Mr.Tai Hui กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์การตลาดภูมิภาคเอเชีย เจ.พี. มอร์แกน แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ และ Mr.Gregor Carle กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตราสารหนี้และสินเชื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แบล็กร็อค อินเวสท์เมนท์ มาร่วมให้มุมมองในการสัมมนาหัวข้อ The Year Ahead 2019 “Opportunity Harnessed” ซึ่งจัดเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า Private Wealth ของ บล.ภัทร เมื่อเร็วๆ นี้