“เปิดกลยุทธ์ LH Bank ปี 62 ผนึกพันธ์มิตร CTBC Bank รุกธุรกิจ Trade Finance พร้อมยกระดับบริการ Wealth Management”พร้อมตั้งเป้าสินเชื่อโต 6-8% และ LH Fund ยกระดับเป็นผู้บริหารกองทุนมืออาชีพเพื่อเพิ่มขนาดกองทุนที่บริหารจัดการให้เติบโต 20% และยกระดับการให้บริการพร้อมทการเพิ่มช่องทางการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว

นางศศิธร พงศธร

นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) เผยถึงกลยุทธ์และแผนดำเนินธุรกิจของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในปี 62 ว่า ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ที่ส่งผลต่อการส่งออกของประเทศจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัย

การขับเคลื่อนในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคด้านเอกชนที่มีแนวโน้มเติบโตดี เช่นเดียวกับการลงทุนภายในประเทศที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นมองว่าเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยให้การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในปี 2562 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในปี 61 มีกำไรสุทธิที่ 3,108 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 19.4 สำหรับเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 6-8 ซึ่งยังคงเน้นที่การเติบโตอย่างระวังควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของสินเชื่อโดยธนาคารจะให้ความสำคัญกับการปรับพอร์ตสินเชื่อให้มีความเหมาะสมเพื่อลดการกระจุกตัวและจะเน้นลูกค้าธุรกิจขนาดกลางมากขึ้น

LH Bank ร่วมกับ CTBC ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและเป็นธนาคารเอกชนอันดับ 1 ของไต้หวันที่มีสินทรัพย์กว่า 4.0 ล้านล้านบาทมีเครือข่ายการให้บริการที่เชื่อมโยงกันถึง 111 แห่ง ครอบคลุมกว่า 14 ประเทศทั่วโลกมีความเชี่ยวชาญในการบริการด้าน Trade Finance บริหาร Wealth Management และ Digital Banking ซึ่งได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะมาเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่วนในการให้บริการด้าน LH Bank Mobile Payment Service สำหรับร้านค้า หรือบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยการสแกน QR Code เพื่อเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าต่างๆผ่าน E-Wallet ชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับคาแรคเตอร์ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มและตอบโจทย์กับความต้องการในการลงทุนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่าน Banking Agent ซึ่งจะให้บริการได้ประมาณไตรมาสที่ 2 นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยคุกคามจากไซเบอร์ Cyber security ซึ่งทางธนาคารได้ลงทุนพัฒนาระบบ IT security เพื่อรองรับธุรกรรมออนไลน์ที่จะเพิ่มมากขึ้นให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์

ด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ วางเป้าหมายปี 2562 จะขยายขนาดกองทุนภายใต้การบริหารจัดการให้เติบโตอีก 10-20% ซึ่งในปีนี้ทางบริษัทจะมห้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่ค่อยมีใครเข้าถึงมากขึ้นและดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์ Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา

นายกานต์ อรรถธรรมสุนทร

นายกานต์ อรรถธรรมสุนทร กรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจและการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงแผนธุรกิจในปี 2562 ว่า บริษัทยังคงเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการและผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างเพื่อขยายฐานรายได้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มนักลงทุน และยังเน้นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนที่ดีเพราะธุรกิจหลักทรัพย์มีแนวโน้มต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่รุนแรงมากขึ้น โดยปัจจุบันมีการนำ Robot Trade เข้ามาใช้ซื้อขายในลักษณะ High Frequency Trading (HFT) ทำให้สภาพการซื้อขายโดยรวมมีความผันผวน บริษัทจึงเปิดให้บริการ Auto Trade ซึ่งเป็นระบบการส่งคำสั่งอัตโนมัติที่ทางระบบจะเป็นผู้ทำการซื้อขายตามสัญญาณซื้อขายในเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประสบการณ์การลงทุนที่ดีให้กับลูกค้า