ณ ลานอเนกประสงค์ บช.น. งานสวัสดิการ ฝ่าย​อำนวยการ​ 1​ กอง​บังคับการ​อำนวยการ​ กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (ฝอ.1 บก.อก.บช.น.)​ จัดกิจกรรมตัดผมฟรี แก่ข้าราชการตำรวจนครบาล เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัว โดยศูนย์ฝึกวิชาชีพ สำนักงานเขตจตุจักร จัดช่างตัดผมมาให้บริการ

กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​

Cr.ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.