นายชื่อเฉียง หลิน (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ร่วมต้อนรับลูกค้าในงาน Business Matching “ICBC Seminar 2019 for EPC Contractors” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและต่อยอดทางธุรกิจให้กับลูกค้าธนาคารทั้งไทยและจีน โดยมีวิทยากรรับเชิญจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ PTTGC GULF และ BTS เป็นผู้ให้ข้อมูลกับลูกค้า