น.ส.สราญรัตน์ ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารดิจิตอลและบริหารจัดการข้อมูลเชิงธุรกิจ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายดลเดช ชึตต์ และ นายศุภณัฐ จำต๊ะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายภัทรเศก จิรบวรวิสุทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายชวัลวิทย์ เอกฤทธิไกร มหาวิทยาลัยมหิดล นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล และนายเทพกร ศิริธนะวุฒิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ทีม Jet Et Al. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และมหิดล ชนะเลิศการแข่งขัน Hackathon ระดับภูมิภาค ‘CIMB 3D Conquest’ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยชนะเลิศในสนาม Data Science จากทั้งหมด 3 สนาม ได้รับเงินรางวัล 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทริปไปซิลิคอนวัลเลย์ และโอกาสร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี นอกจากนี้ ในสนาม Fintech ทีม Vest Your Time จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้าผู้ชนะอันดับที่ 3 รับเงินรางวัล 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสามารถของนักศึกษาไทยที่ก้าวไกลไปถึงระดับภูมิภาค สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กรุ่นใหม่ที่มีความฝัน พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ก้าวไกลในระดับสากล

การแข่งขัน 3D Conquest เป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านดิจิตอล และมีกระบวนการทางความคิดทางธุรกิจแบบ Agile ผ่านสนามประลอง 3 สนาม ได้แก่ สนามแข่ง Data Science คือ ศาสตร์การใช้ข้อมูล สนามแข่ง FinTech คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ธุรกิจแบงก์ และสนามแข่ง Coding คือ การพัฒนาระบบชำระเงินผ่านมือถือ ซึ่งเริ่มต้นแข่งขันระดับประเทศเมื่อเดือนก.ย. 2561 จำนวน 715 ทีม รวมผู้เข้าแข่งขันกว่า 2,500 คน จาก 200 มหาวิทยาลัยทั่วอาเซียน

“กลุ่มซีไอเอ็มบี ให้ความสำคัญกับการสร้างคน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในภูมิภาค โดยหวังว่าการแข่งขัน 3D Conquest จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนที่สนใจดิจิตอลและมีทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดความสามารถไปในอนาคต เพราะเราข้าสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของอาเซียนขึ้นอยู่กับการพัฒนาความสามารถของเยาวชนในระดับภูมิภาคด้วยทักษะที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี ผลการแข่งขันครั้งนี้นับว่าน่าประทับใจ เราได้เห็นความสามารถของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มซีไอเอ็มบีด้วย เราหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับเยาวชนที่น่าจับตากลุ่มนี้เข้าสู่ครอบครัวซีไอเอ็มบี” น.ส.สราญรัตน์ ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารดิจิตอลและบริหารจัดการข้อมูลเชิงธุรกิจ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าว