น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปท.) และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กทม. ได้โพสข้อความเฟสบุ๊คส่วนตัวกล่าวถึงประเด็นว่าที่ตนนั้นเรียกร้องให้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ที่มีตัวเลขเงินหายไปประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท โดยอดีต สปท. กล่าวว่าวันนี้ครบ2ปีแล้ว ที่ดิฉันส่งหนังสือเรียกร้องรัฐบาลผ่านประธานสนช.ให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ที่มีตัวเลขเงินหายไปประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท และเรียกร้องให้มีการกำหนดเพดานเงินของกองทุนนี้ ที่เก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันลิตรละ25สตางค์ เป็นเงินปีละประมาณ 10,000ล้านบาท ปัจจุบันมีเงินสะสมถึงประมาณ 40,000ล้านบาท โดยไม่เคยรายงานผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนนี้

น.ส.รสนากล่าวต่อว่ากองทุนนี้เป็นมีปริมาณ 40,000ล้านบาทสูงกว่างบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กระทรวงพลังงานในแต่ละปี ที่มีปริมาณแค่ระดับพันล้านบาท กองทุนนี้จึงเป็นเงินนอกงบประมาณขนาดใหญ่สำหรับคนในแวดวงข้าราชการในกระทรวงพลังงานและกลุ่มนักการเมือง และกลุ่มธุรกิจพลังงาน ที่สูงเกินไป ทำให้เกิดการรั่วไหล หรือใช้จ่ายโดยไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการตรวจสอบ ร้องเรียนไป 2 ปี แต่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด จึงนำมารายงานให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินที่จ่ายผ่านการใช้น้ำมันทุกลิตรให้ได้รับรู้กันอีกครั้ง

 

Rosana

Rosana