นายวิทยา อินาลา หัวหน้าพรรคเพื่อคนไทย พร้อมด้วยนายพีระพงษ์ มีขันทอง กรรมการบริหารและรักษาการรองหัวหน้าพรรค นายสุรพจน์ เพชรกรรพุม กรรมการบริหารและนายทะเบียนพรรค ได้ประชุมว่าที่ผู้สมัคร สส.จังหวัดภาคใต้ และสส.แบบบัญชีรายชื่อ

นายวิทยา กล่าวว่า ได้มีการชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการปฏิบัติตัวของผู้สมัครแต่ละเขต เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องและดำเนินคดี เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีการแข่งขันกันสูงจากผู้สมัครหลายสิบพรรค

สำหรับรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร สส.เขตในภาคใต้ของพรรค ประกอบด้วย จ.ยะลา นายมุกตาร์ จะปะกียา เขต 1 นายสะมาแอ มะดีเย๊าะ เขต 2 นายมูหมัด จารง เขต 3, จ.นราธิวาส น.ส.ยูมิรา ดารามั่น เขต 1 น.ส.สสิธร สะนิ เขต 2 นายสมัย ฮารง เขต 3 นายมะสาเร บือราเฮงบลูกา เขต 4 ซึ่งมั่นใจว่าจะมี สส.อย่างแน่นอน