นายนิกร จำนง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ในวันที่ 29 ม.ค. พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) จะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครพรรค ที่มีนายประภัตร โพธสุธน เป็นประธาน เพื่อพิจารณาสรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบเขต ปาร์ตี้ลิสต์ และบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคด้วย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาในวันที่ 30 ม.ค.

ทั้งนี้ พรรคชาติไทยพัฒนาจะมีการปฐมนิเทศว่าที่ผู้สมัครของพรรคในวันที่ 1 ก.พ. เวลา 9.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ โดย น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคจะเป็นประธานการปฐมนิเทศและชี้แจงนโยบายยุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียงของพรรคชาติไทยพัฒนา ตลอดจนชี้แจงข้อกฎหมายในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของพรรคว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้

นายนิกร กล่าวต่อว่า พร้อมกันนั้นในการปฐมนิเทศยังจะมีการเปิดนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา ที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการเร่งด่วนชาติไทยพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการเกษตร “การเกษตรทันสมัย มีเงินใช้ทุกครัวเรือน”

2.ด้านการศึกษา “ได้เรียนในสิ่งที่ใช่ ได้ใช้ในสิ่งที่เรียน ไม่เปลี่ยนไปตามการเมือง”

3.ด้านสังคม “สร้างสวัสดิการให้ทุกวัย ใส่ใจกับผู้ด้อยโอกาส”

4.ด้านสาธารณสุข “สร้างสุขภาพเชิงป้องกัน การหาหมอไม่รอนาน”

5.ด้านกระจายอำนาจ “เพิ่มงบอปท.สานต่อท้องถิ่นเข้มแข็ง”

6.ด้านการท่องเที่ยว “เที่ยวไทยให้ยั่งยืน ฟื้นคืนสมดุลย์ให้ทุกส่วน”

7.ด้านพัฒนาเมือง “เมืองสะดวกและปลอดภัย หายใจได้เต็มปอด”