คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้ว ผ่านเว็บไซค์ http://www.khonthai.com/TH/ ตั้งแต่วันนี้ (28 ม.ค.) จนถึงวันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 24.00 น. โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรได้

ซึ่งหลังจากลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันและเวลาสำหรับออกเสียงลงคะเเนนก่อนวันเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562 ออกเสียงได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ด้านเพจ Royal Thai Embassy, London UK โพสต์แจ้งประชาชนที่อยู่ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เดียวกันนี้ หรือ http://www.khonthai.com/TH/ จึงขอให้เตรียมบัตรประชาชนและพาสปอร์ตไว้ให้พร้อม

สำหรับขึ้นตอนการสมัคร : https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=4939&fbclid=IwAR1omrM3gL7KU6jQc49G_dYoAgkKaRMhf4RaJ1adOee7vf_UV1fWlALC7kY

ท่านสามารถติดตามข่าวสารทางเพจเฟซบุ๊กได้ที่ : สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.