นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย จะเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อหารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งว่าวันเหมาะสมควรจะเป็นเมื่อใดเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันที่ 4 ถึง 6 พ.ค. นี้