ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม.ว่า ครม.อนุมัติโครงการตั้งศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

เพื่อก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง สูง 20 ชั้น วงเงินงบประมาณ2,436 ล้านบาทแบ่งเป็นงบอุดหนุนของรัฐบาล จำนวน 1,948.8ล้านบาท และงบของสภากาชาดไทย 487.2ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ได้ 7,000 รายต่อปี หรือป้องกันโรคมะเร็งให้ได้ 20,000 รายต่อปี