สภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติ นำโดยพระสมาน ศรีงาม ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)โดยนายภิเศก อาจทวีกุล ทนายความประจำสภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติ กล่าวว่า ขอเรียกร้องต่อกกต.ไม่ให้ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งก่อนที่จะมีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องจากเห็นว่าการเลือกตั้ง การหาเสียง รวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาล จะส่งผลต่อบรรยากาศอันดีในการร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้  อีกทั้งเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งในการเปลี่ยนรัฐบาลในช่วงนี้ เพราะจะเกิดฉุกละหุก เนื่องงานพระราชพิธีดังกล่าวต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งพระราชพิธีราชาภิเษกถือว่ามีความสำคัญสูงสุดกว่าสิ่งอื่นใด