ที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วย นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคฯ,นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์พรรคฯ,นายยุทธพล อังกินันทน์​ รองหัวหน้าพรรคฯและโฆษกพรรคฯ,พล​ตำรวจ​ตรี​ พินิต มณีรัตน์ โฆษกด้านกิจการทั่วไป​ และน.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช โฆษกด้านสังคม และผู้บริหารพรรคฯ ร่วมจัดกิจกรรม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศพบปะสื่อมวลชน

เพื่อแถลงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และเปิดตัวนโยบายสำคัญเร่งด่วนของพรรค 6 ด้าน ได้แก่
1.ด้านการเกษตร
2.ด้านการศึกษา
3.ด้านสังคม ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
4.ด้านการบริการสาธารณสุข
5.ด้านกระจายอำนาจ
6.ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา