ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ถึงผู้บัญชาการ ทุกหน่วย และผบก.ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 0007.33/3566 ลงวันที่ 14 ธันวาคม ใจความว่าตามแผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ พิทักษ์เลือกตั้ง /62 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติในส่วน ตร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำชับให้ตำรวจทั่วประเทศวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ตามแนวทางดังนี้ 1. ไม่ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองใดๆ 2.ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจกรรมทางการเมือง 3.ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน 4.ไม่แต่งกายเครื่องแบบราชการไปประชุมร่วมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในที่สาธารณะใดๆอันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง 5.ไม่ประดับเครื่องหมายพรรคการเมืองในเวลาสวมเครื่องแบบราชการ หรือในเวลาราชการ หรือในสถานที่ราชการ

“6.ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ 7. ไม่บังคับให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือประชาชนเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด และไม่กระทำการในลักษณะให้คุณให้โทษ เพราะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 8.ไม่ทำการขอร้องให้บุคคลใดอถุทิศเงินหรือทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง 9.ไม่โฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆที่เป็นการเปิดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ปรากฏแก่ประชาชนหรือเขียนจดหมาย หรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือ หรือใบปลิวซึ่งจำจำหน่ายจ่ายแจงไปยังประชาชน อันเป็นข้อความที่มีลักษณะทางการเมือง 10.ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแทรกแซงในทางการเมือง หรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อกระทำกิจการต่างๆ และ 11 ในช่วงที่มีการเลือกวุฒิสมาชิก และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการกลับกันไม่กีดกัน ตำหนิติเตียน ทับถมหรือให้ร้ายผู้สมัครเลือกตั้ง” คำสั่งผบ.ตร. ซึ่งย้ำให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขณะที่ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธ.ค. 61 นี้ว่าพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้สั่งการและมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องควบคุมและสั่งการ หน่วยในสังกัดดูแลในภารกิจดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประสานอย่างใกล้ชิดกับ กกต. เพื่อเตรียมความพร้อมการคัดเลือก ส.ว.และการเลือกตั้งส.ส. ในการร่วมกันดำเนินการ ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวตรวจสอบข้อมูลที่กระทบการเลือกตั้ง การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัย การอำนวยการด้านจราจร อีกทั้งติดตามความเคลื่อนไหวก่อนการเลือกตั้ง ขณะเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง รวมทั้งการหาเสียง และการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

“ตามมติ กกต. กำหนดให้วันที่ 16 ธ.ค. 61 เป็นวันคัดเลือก สว. ระดับอำเภอ นั้น ทาง ตร. ได้มีข้อสั่งการไปยังทุกหน่วย ให้ตรวจสอบ สืบสวนหาข่าว ในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับภารกิจเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยให้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งระดมกวาดล้างอาชญากรรม อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าเมือง พร้อมทั้งให้ติดตามเรื่องการคมนาคมในพื้นที่ที่อาจมีผลกระทบกับการเลือกตั้ง เช่น ถนนถูกตัดขาด ประสบอุทกภัย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตนด้วยความเป็นกลางทางการเมืองทั้งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และส่วนบุคคล ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำชับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องได้ ในส่วนของการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยบุคคล ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ตร. ทุกกรณี” รองโฆษกตร.กล่าวและว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตากลุ่มที่อาจจะมีความเคลื่อนไหวต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดีย ซึ่งได้มีการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด อะไรที่เป็นความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมาย อะไรที่ต้องรอการร้องทุกข์จาก กกต.ก็มีกระบวนการดำเนินการ โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงกำชับให้รักษาความสงบเรียบดูทุกมิติ และย้ำว่าตำรวจต้องวางตัวเป็นกลาง