นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จัดทำขึ้นมาโดยไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นการหาเสียงเพื่อปูทางไปสู่ก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง การจัดตั้งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจน ดังนั้นตนขอยืนยันอีกครั้งว่าได้ว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวรัฐไม่ได้แจกจ่ายเงินให้กับประชาชนแต่อย่างใด และไม่ได้มุ่งหวังเพื่อการหาเสียงตามที่่ได้มีการกล่าวหาแต่อย่างได้กล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์