สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ซึ่งสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และเป็นแบบอย่างแก่คนในสังคม ในโอกาสนี้ พลตำรวจ​ตรี​ ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.๑ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัติ ดังกล่าว พร้อมกันนี้นางมนสิการ สำราญสำรวจกิจ ได้เข้ารับโล่ห์ในฐานะผู้มีอุปการะคุณในโอกาสเดียวกัน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต​ กรุงเทพมหานคร​ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐น.

พลตำรวจ​ตรี​ ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ

พลตำรวจ​ตรี​ ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ