ที่ห้องประชุมชั้น 13 กองทะเบียนประวัติอาชญากร(ทว.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.,พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.กองทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯได้ร่วมพิธีทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขออนุญาตและผู้ขอสมัครเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานใหม่ในหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,768,548 รายการ ถูกนำมาเข้าเครื่องทำลายเอกสารความลับกองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในแผนลายนิ้วมือ โดยมี พล.ต.ต.ไตรรงค์ เป็นผู้รายงานความเป็นมาฯและ มี พล.ต.ต.ธวัชชัย ซึ่งเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดพิธี พร้อมทั้งนำเอกสารดังกล่าวทำลายผ่านเครื่องย่อยทำลายกระดาษ

 พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข

พล.ต.ต.ธวัชชัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทะเบียนประวัติอาชญากรได้จัดเก็บแผนพิมพ์ลายนิ้วมือ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (2551-2561) มากถึง 16 ล้านแผ่น ใช้พื้นที่จัดเก็บประมาณ 500 ตารางเมตร หนัก 140 ตัน ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บลายนิ้วมือแทนกองทะเบียนประวัติอาชญากรจึงได้เสนอขออนุมัติทำลายเอกสาร สำหรับการทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ดำเนินการทำลายแผ่นพิมพ์ ซึ่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือเหล่านี้เป็นลายนิ้วมือของผู้ที่ขออนุญาตและสมัครเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้สมัครงานตำรวจ ผู้ขออนุญาตงานขนส่ง ผู้ขออนุญาตงานสันติบาล เป็นต้น และ ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาแต่อย่างใด พร้อมกับขอให้มั่นใจว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการสำรองข้อมูลในการจัดเก็บเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อมูลสูญหาย หรือ เว็บไซต์ถูกไวรัสไว้แล้ว

ด้าน พล.ต.ต.ไตรรงค์ ยังกล่าวถึงกรณีที่มีผู้อ้างว่า สามารถลบประวัติอาชญากรได้ โดยยืนยันว่า ไม่สามารถทำได้จริง แต่กรณีผู้ที่ถูกศาลตัดสินให้พ้นโทษ หรือยกฟ้องในคดีอาญาแล้ว ผู้นั้นสามารถคัดสำเนาคำพิพากษาของศาล ยื่นต่อพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ เพื่อส่งข้อมูลมายังกองทะเบียนประวัติอาชญากร ร้องขอให้ลบประวัติอาชญากรได้ และหากผู้ใดสงสัยว่าตนเองมีประวัติอาชญากรรมติดตัวหรือไม่ก็ สามารถสอบถามได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน และ กองทะเบียนประวัติอาชญากร